01.10.2009 | Wmo Adviesraad Vught

Opdrachtgever: Wmo Adviesraad Vught

De Wmo adviesraad is een commissie van burgers
die het College van B&W gevraagd en ongevraagd
adviseert over alles wat met de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) te maken heeft en over het
lokale armoede beleid.