09.02.2014 | tgEcho

Opdrachtgever: tgECHO

Ontwerp van een identiteit die herkenbaar en
toepasbaar is op alle mogelijke uitingen.
Zowel binnen de eigen uitingen als op uitingen
van anderen waar tgECHO mee samenwerkt.
De compositie van vlekken zorgt ervoor dat
tgECHO overal zijn soren na kan laten.

 

Flyer_don

echo_brief

echo_kaartjes

echo_envelop_1-1

echo